ศูนย์ป่าไม้สมุทรสงคราม ร่วมกับ ทสจ.สมุทรสงคราม จัดประชุมลงนามสัญญา ชี้แจงภารกิจและให้ข้อมูลแก่ลูกจ้างโครงการ “1 ตำบล 1 คน ร่วมใจฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”


ศูนย์ป่าไม้สมุทรสงคราม