ผลการปฏิบัติงาน


ผลการปฏิบัติงานประจำวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566

ผลการปฏิบัติงานประจำวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566

ผลการปฏิบัติงานประจำวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566

ผลการปฏิบัติงานประจำวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566

ผลการปฏิบัติงานประจำวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566

ผลการปฏิบัติงานประจำวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566

ผลการปฏิบัติงานประจำวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566

ผลการปฏิบัติงานประจำวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566

ผลการปฏิบัติงานประจำวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566

ผลการปฏิบัติงานประจำวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566

ผลการปฏิบัติงานประจำวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566

ผลการปฏิบัติงานประจำวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566

ผลการปฏิบัติงานประจำวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

ผลการปฏิบัติงานประจำวันที่ 31 มกราคม 2566

ผลการปฏิบัติงานประจำวันที่ 30 มกราคม 2566

ผลการปฏิบัติงานประจำวันที่ 28 มกราคม 2566

ผลการปฏิบัติงานประจำวันที่ 27 มกราคม 2566

ผลการปฏิบัติงานประจำวันที่ 26 มกราคม 2566

ผลการปฏิบัติงานประจำวันที่ 25 มกราคม 2566

ผลการปฏืบัติงานประจำวันที่ 24 มกราคม 2566

ผลการปฏิบัติงานประจำวันที่ 23 มกราคม 2566

ผลการปฏิบัติงานประจำวันที่ 22 มกราคม 2566

ผลการปฏิบัติงานประจำวันที่ 21 มกราคม 2566

ผลการปฏิบัติงานประจำวันที่ 20 มกราคม 2566

ผลการปฏิบัติงานประจำวันที่ 19 มกราคม 2566

ผลการปฏิบัติงานประจำวันที่ 18 มกราคม 2566

ผลการปฏิบัติงานประจำวันที่ 17 มกราคม 2566

ผลการปฏิบัติงานประจำวันที่ 16 มกราคม 2566

ผลการปฏิบัติงานประจำวันที่ 14 มกราคม 2566