วันที่ 3 มิถุนายน 2566 เวลา 15.00 น. นายบุญเกื้อ เจี้ยมดี ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี พร้อมด้วย ผู้อำนวยการส่วนทุกส่วน หัวหน้าสถานีเพาะชำกล้าไม้แก่งกระจาน ร่วมกิจกรรม “เดินท่องเที่ยวเมืองเพชร ไหว้พระ 9 วัด (ครั้งที่ 19 )” โดยได้ร่วมจัดนิทรรศการ เรื่อง วันต้นไม้ประจำปีของชาติ เชิญชวนปลูกไม้เศรษฐกิจ และนำกล้าไม้ไปแจกจ่ายให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ณ วัดพระพุทธไสยาสน์ (วัดพระนอน) อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โดยมี ดร.ยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทร […]

เดินท่องเที่ยวเมืองเพชร ไหว้พระ 9 วัด (ครั้งที่ 19 )

วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.30 น. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี โดยนายบุญเกื้อ เจี้ยมดี ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ และเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมกับ นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหูกวาง ลงพื้นที่บ้านเหมืองแร่ ตำบลนาหูกวาง อำเภอทับ […]

ตรวจสอบพื้นที่เพื่อประกอบการขออนุญาตจัดทำคอกกักโรคสัตว์ บ้านเหมืองแร่ อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์