ส่วนการเจ้าหน้าที่

นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพผู้ปฎิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมป่าไม้”  อ่านต่อ…