• ภาพถ่ายพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมศักดิ์สิทธิ์ตรีเดช    
  • ต้นฉบับ   
  • crop