จัดซื้อจัดจ้าง


การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 2 ฒฌ 4446 กทม. และหมายเลขทะเบียน 2 ฒฌ 4449 กทม.

20200519_075011

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน 1 ฒร 5562 กทม.

20200519_075041

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนการจัดซื้อจัดจ้างรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง ฯ

20200415_090250

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายงาน สขร. การจัดซือจัดจ้าง ประจำเดือน มี.ค. 63

รายงาน สขร. การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เม.ย. 63

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี พ.ศ. 2562

การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายางจำนวน 10 อัน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่มสำหรับบริโภคประจำสำนักงาน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตรวจเช็คและซ่อมรถราชการหมายเลขทะเบียน ฆณ 7427 กทม.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงและล้างเครื่องปรับอากาศ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่มสำหรับบริโภคประจำสำนักงาน ประจำเดือน สิงหาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฆณ 7427 กทม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ของส่วนอนุญาตไม้ ของป่าและเลื่อยโซ่ยนต์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร เอ 4

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำแผ่นRoll up และแผ่นBack drop ในการจัดนิทรรศการงานวันสถาปนากรมป่าไม้ ครบรอบ 123 ปี

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน 5 กอ 4853 กทม.

ประกาศผู้ชนะการเสนราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฆณ 7427 กทม