เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2557 เวลา 18.00 น. นายธวัชชัย ลัดกรูด ผู้อำนวยการสำนักการอนุญาต พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักการอนุญาต ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในวโรกาส ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระชนมายุ ครบ 82 พรรษา


เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2557 เวลา 18.00 น. นายธวัชชัย  ลัดกรูด ผู้อำนวยการสำนักการอนุญาต พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักการอนุญาต ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในวโรกาส ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระชนมายุ ครบ 82 พรรษา