นายมนตรี นุชอนงค์ ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ ผู้แทนสำนักการอนุญาตเข้าร่วมประชุมรับทราบข้อมูลรายละเอียดการตรวจสอบข้อมูลใบขนสินค้ากับข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรอง


เมื่อวันที่ 29 ก.ค. 2557 เวลา 09.30-12.00 น. นายมนตรี  นุชอนงค์ ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ  ผู้แทนสำนักการอนุญาตเข้าร่วมประชุมรับทราบข้อมูลรายละเอียดการตรวจสอบข้อมูลใบขนสินค้ากับข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรอง ณ ห้องประชุมภาสกรวงศ์ ชั้น 2 อาคาร 1 กรมศุลกากร