Skip to content

องคมนตรี ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่จ.เชียงใหม่

             วันพุธที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๖
             นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการฯ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ พื้นที่โครงการสถานีพัฒนา การเกษตรที่สูงในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ห้วยเมืองงาม ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อมอบเสื้อกันหนาวเด็กและถุงพระราชทานให้แก่ราษฎรและผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ พร้อมรับฟัง การบรรยายสรุปและเยี่ยมชมผลการดำเนินงานโครงการฯ
             ช่วงบ่าย เดินทางไปยังฐานปฏิบัติการสิงห์อุดม ดอยผ้าห่มปก ตำบลแม่สาว อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อมอบถุงพระราชทานให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่และรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ฯ
             จากนั้นเดินทางไปยังโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ดอยฟ้าห่มปก ตำบลแม่สาว อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อมอบเสื้อกันหนาวเด็ก และถุงพระราชทานแก่ราษฎรและผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่และเยี่ยมชมจุดจัดแสดงผลผลิตของโครงการฯ และลงพื้นที่หน่วยพิทักษ์ อช.ดอยผ้าห่มปกที่ 4 โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ เพื่อรับฟังบรรยายสรุปและเยี่ยมชม ผลการดำเนินงานโครงการฯ
             ในส่วนของกรมป่าไม้ นายนิกร ศิรโรจนานนท์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยสำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ โดยนายธนากร กีรติภควัต ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ นางสาวช่อแพร ทินพรรณ์ ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์และฟื้นฟูพันธุ์ไม้ในเขตพระราชฐานและพื้นที่พิเศษ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอน ในครั้งนี้

แสดงความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Skip to content