Skip to content

วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566

         วันที่ 20 ตุลาคม 2566
          พล.ต.อ. พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566” ณ กรมป่าไม้ โดยมี นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หัวหน้าส่วนราชการในสังกัด ทส. ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ รวมถึงนักเรียน นิสิต และนักศึกษา ร่วมกิจกรรม

          โดยในปีนี้ กรมป่าไม้จะบำรุง ดูแลพรวนดิน ใส่ปุ๋ย ต้นพญาสัตบรรณ ซึ่งเป็นต้นไม้ทรงปลูกในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งดำรงพระอิสริยยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงปลูกเมื่อวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2540 ณ กรมป่าไม้
         โอกาสนี้ สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ ได้ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่อง พระราชดำริด้านงานพัฒนาป่าไม้ อาทิเช่น  “ปลูกคน ปลูกป่า” พระราชดำริสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เมื่อ พ.ศ. 2530 “ปลูกป่าในใจคน” พระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิฟลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระราชดำรัสพระราชทานแก่เจ้าหน้าที่ป่าไม้ และการฟื้นฟู ดูแล รักษาต้นจำปีสิรินธร ของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลพบุรี

แสดงความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Skip to content