Skip to content

สคร.ลงพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์ และศูนย์ส่งเสริมการใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เชียงใหม่

วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖

          นายพัฒน์พงษ์ สมิตติพัฒน์ ผู้ตรวจราชการกรม ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษและอาจารย์วีรชัย ณ นคร พร้อมด้วยนายสรนันท์ จำปาศรี ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ นายกานดิษฏ์ สิงหากัน ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และแผนงานตามแนวพระราชดำริ นายวาสนา ท่อทอง ผู้อำนวยการส่วนโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ (เชียงใหม่) และผู้แทนจากสำนักงาน กปร.

          ลงพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อศึกษาระบบนิเวศน์และโครงสร้างโรงเรือนสวนพฤกษศาสตร์ในการนำไปประยุกต์ใช้โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดตาก โดยมีอาจารย์วีรชัย ณ นคร ให้คำแนะนำและแนวทางการจัดทำสวนวนพฤกษศาสตร์ ต่อไป

          จากนั้นลงพื้นที่ศูนย์ส่งเสริมการใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมพื้นที่สำหรับการดูงานของคณะประชุมหญ้าแฝกนานาชาติ ครั้งที่ ๗ ซึ่งจะลงพื้นที่ศึกษาดูงานในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖

#ประชุมหญ้าแฝกนานาชาติครั้งที่๗ #หญ้าแฝก #สำนักงานกปร #สวนพฤกษศาสตร์ #เชียงใหม่

แสดงความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Skip to content