Skip to content

ทส ๑๖๑๐.๑/๑๒๑๔ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลผลการสำรวจหรือเก็บข้อมูลการใช้หรือไม่ใช้ประโยชน์ในที่ดินในความดูแลถือครอง และใช้ประโยชน์จากหน่วยงานรัฐที่มีการสำรวจหรือจัดเก็บในปัจจุบัน

“สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ ขอส่งสำเนาหนังสือ ที่ ทส ๑๖๑๐.๑/๑๒๑๔ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลผลการสำรวจหรือเก็บข้อมูลการใช้หรือไม่ใช้ประโยชน์ในที่ดินในความดูแลถือครอง และใช้ประโยชน์จากหน่วยงานรัฐที่มีการสำรวจหรือจัดเก็บในปัจจุบัน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้”

แสดงความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Skip to content