Skip to content

ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตพื้นที่จังหวัดราชบุรี

          วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖

                    พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลาง พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี รองประธานอนุกรรมการฯ พร้อมด้วยนางพิชญดา หัศภาค รองเลขาธิการ กปร. และคณะอนุกรรมการฯ ประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี รับฟังรายงานสรุปภาพรวมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในจังหวัดราชบุรีจากหน่วยงานต่าง ๆ ประกอบด้วย สำนักงาน กปร. กรมชลประทาน โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี

                    ในตอนบ่าย คณะฯ เดินทางไปตรวจเยี่ยมโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยท่าเคยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี โดยรับฟังบรรยายสรุปจากผู้แทนกรมชลประทาน โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยท่าเคยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นโครงการพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มีพระราชดำริสรุปความว่า “ควรพิจารณาก่อสร้างอ่างเก็บน้ำบนลำน้ำห้วยท่าเคย เพื่อส่งน้ำไปช่วยพื้นที่เพาะปลูกในลุ่มน้ำนี้ทั้งในฤดูฝนและฤดูแล้ง รวมทั้งให้มีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคตลอดทั้งปี” กรมชลประทานได้ดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำและระบบส่งน้ำเมื่อปี ๒๕๓๙ แล้วเสร็จในปี ๒๕๔๕ ลักษณะเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง ความจุที่ระดับเก็บกัก ๒๓,๔๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ปริมาณน้ำเต็มความจุเกือบทุกปีเนื่องจากมีแหล่งน้ำต้นทุนจากป่าไม้อุดมสมบูรณ์ มีระบบส่งน้ำเป็นท่อเหล็กและท่อพีวีซี ความยาวรวมประมาณ ๑๓.๓๗ กิโลเมตร ปัจจุบันมีพื้นที่รับประโยชน์ประมาณ ๓,๕๐๐ ไร่ จำนวนสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ำ ๒๘๒ ราย ราษฎรได้รับประโยชน์ประมาณ ๖๕๐ ครัวเรือน ๒,๕๐๐ คน นอกจากประโยชน์ในด้านเป็นแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและการอุปโภคบริโภคแล้ว อ่างเก็บน้ำห้วยท่าเคยฯ ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีผู้นิยมเดินทางมาเยี่ยมชมเป็นจำนวนมาก ซึ่งช่วยสร้างรายได้ให้แก่คนในพื้นที่ได้อีกทางหนึ่งด้วย

                    ต่อมาคณะฯ เดินทางไปเยี่ยมชมพื้นที่การเกษตรของราษฎรที่ได้รับประโยชน์จากโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยท่าเคยฯ จำนวน ๒ ราย ประกอบด้วย แปลงไม้ผลของนายชัชวาล นรนิ่ม (สวนตาชัช “หลงบ้านคา” ทุเรียนอารมณ์ดี) และ แปลงมันเทศญี่ปุ่นของนายเพลิน แดงสะอาด (ไร่แดงสะอาด อาณาจักรมันหวานญี่ปุ่น)

                   ในส่วนของกรมป่าไม้ ผู้อำนวยการสำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ มอบหมายให้ นายสรนันท์ จำปาศรี ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในครั้งนี้         

แสดงความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Skip to content