Skip to content

กรมป่าไม้ รับมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี ๒๕๖๕

          วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.
          นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการผ่านVideo Conference โดยมีกรมประมง กรมการค้าต่างประเทศ กรมปศุสัตว์ กรมควบคุมโรค ฯลฯ ซึ่ง กรมป่าไม้ ได้รับรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม จำนวน ๒ รางวัล คือ
          ๑. รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ระดับดีเด่น ประเภทเลื่องลือขยายผล จากผลงาน โครงการ Our Khung BangKachao : พัฒนาพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า สู่ความยั่งยืน
          ๒. รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ระดับดี ประเภทรวมใจแก้จน จากผลงาน เครือข่ายพลิกฟื้นผืนป่า พัฒนาชีวิต แก้วิกฤติความจน โดยโครงการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่สวนป่าห้วยแก้ว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
          ในส่วนของกรมป่าไม้ อธิบดีกรมป่าไม้ โปรดมอบหมายให้ นายพัฒน์พงษ์ สมิตติพัฒน์ ผู้ตรวจราชการกรม ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ พร้อมด้วย นายนพดล ภูววิมล หัวหน้าศูนย์จัดการพื้นที่สีเขียวเชิงนิเวศนครเขื่อนขันธ์ นายนุกานต์ กาญจน์กีรติศักดิ์ หัวหน้าโครงการสวนป่่าห้วยแก้วอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และเจ้าหน้าที่ร่วมให้กำลังใจผ่าน Video Conference แอพพลิเคชั่น Zoom cloud Meeting ณ บริเวณหน้าห้องพิพิธภัณฑ์กรมป่าไม้ อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ และ บริเวณลานสำนักงานสวนสาธารณะและสวนพฤกษชาติศรีนครเขื่อนขันธ์ จ.สมุทรปราการ

แสดงความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Skip to content