วันนี้ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๗.๓๐ น.
          สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมชมนิทรรศการ “สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ” ครั้งที่ ๑๔ ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โอกาสนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) โดยกรมป่าไม้และกรมอุทยานฯ ร่วมจัดนิทรรศการภายในงานดังกล่าว โดยมีนายจงคล้าย วรพงศธร รองปลัดกระทรวง ทส. พร้อมด้วยผู้บริหารกรมป่าไม้และกรมอุทยานฯ เฝ้ารับเสด็จฯ และถวายรายงานในนิทรรศการดังกล่าว
         ในส่วนของกรมป่าไม้ นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค รองอธิบดีกรมป่าไม้ นายธวัชชัย ลัดกรูด ผู้ตรวจราชการกรม นายพัฒน์พงษ์ สมิตติพัฒน์ ผู้ตรวจราชการกรม ทำหน้าที่ ผอ.สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมรับเสด็จฯ

Skip to content