วันนี้ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๗.๓๐ น.
          สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมชมนิทรรศการ “สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ” ครั้งที่ ๑๔ ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โอกาสนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) โดยกรมป่าไม้และกรมอุทยานฯ ร่วมจัดนิทรรศการภายในงานดังกล่าว โดยมีนายจงคล้าย วรพงศธร รองปลัดกระทรวง ทส. พร้อมด้วยผู้บริหารกรมป่าไม้และกรมอุทยานฯ เฝ้ารับเสด็จฯ และถวายรายงานในนิทรรศการดังกล่าว
         ในส่วนของกรมป่าไม้ นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค รองอธิบดีกรมป่าไม้ นายธวัชชัย ลัดกรูด ผู้ตรวจราชการกรม นายพัฒน์พงษ์ สมิตติพัฒน์ ผู้ตรวจราชการกรม ทำหน้าที่ ผอ.สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมรับเสด็จฯ

Post Views: 377
Skip to content