ทส ๑๖๑๐.๑/๕๗ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง มาตราการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดต่ออันตราย กรณีโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) (ฉบับที่ ๒๕)

แสดงความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.