ทส ๑๖๑๐.๑/๓๒๑๙ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เรื่อง มอบอำนาจให้ดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสัญญา และการตรวจสอบรับพัสดุ

แสดงความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น