Skip to content

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามเอกสารการประเมินส่วนราชการ ตามมาตราการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ระดับสำนัก/กลุ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 30 มิถุนายน 2563) สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ

แสดงความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Skip to content