ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคใต้ พร้อมคณะอนุกรรมการฯ เดินทางไปติดตามการดำเนินงานโครงการฯ พื้นที่จังหวัดนาราธิวาส

      ในวันที่28-29 สิงหาคม พ.ศ.2562 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตาม
และขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคใต้ และ พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสารท องคมนตรี
รองประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคใต้
พร้อมคณะอนุกรรมการฯ เดินทางไปติดตามและขับเคลื่อน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ในเขตพื้นที่จังหวัดนาราธิวาส

      ในครั้งนี้ใด้เยี่ยมชม โครงการฯ ในพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินงานองโครงการฯ
โดยฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับการดำเนินโครงการฯ การบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรและการจัดสรรพื้นและการจัดการด้านการเกษตร รวมถึงการขยายผลการพัฒนาอาชีพทำการเกษตรให้ราษฎรในพื้นที่
และพบปะราษฎรผู้ที่ใด้รับประโยชน์จากโครงการ ในโอกาสนี้ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์องคมนตรีฯ และ
พลเอก เฉลิมชัยสิทธิสารท องคมนตรีฯ ร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้ง ในพื้นที่ด้วย

แสดงความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.