Skip to content

24 ม.ค. 2562 โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งฯ อำนวยการศึกษาดูงานให้กับคณะครู และนักเรียน ตามโครงการส่งเสริมหมู่บ้านวัฒนธรรมสู่การท่องเที่ยวจังหวัดยโสธร

24 มกราคม 2562 โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดยโสธร อำนวยการศึกษาดูงานให้กับคณะครู และนักเรียน ตามโครงการส่งเสริมหมู่บ้านวัฒนธรรมสู่การท่องเที่ยวจังหวัดยโสธร ซึ่งจัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร จำนวน 100 คน จากโรงเรียน 9 โรงเรียน ได้แก่ 1) ร.ร.กำแมดขันติธรรมวิทยา 2) ร.ร.บ้านน้ำคำวิทยา 3) ร.ร.ชุมชนบ้านดอนผึ้ง 4) ร.ร.บ้านคำน้ำสร้าง 5) ร.ร.บ้านสำราญ 6) ร.ร.เมืองกลางประชานุกุล 7) ร.ร.บ้านแหล่งแป้น 8) ร.ร. บ้านบากเรือดอนเรือ 9) ร.ร. บ้านบากใหญ่หนองปอหนองซำ ในการนี้เจ้าหน้าที่โครงการฯ ได้บรรยายสรุป และนำเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์วนาทิพย์โอท็อปชุมชนคนรักษ์ป่า โรงงานแปรรูป ชมเทคนิคการปลูกเชื้อเห็ดป่าในกล้าไม้วงศ์ยาง และชมห้องเรียนธรรมชาติป่าชุมชนดงมัน

แสดงความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Skip to content