Skip to content

22 ม.ค.2562 โครงการพัฒณาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งฯ ต้อนรับศึกษาดูงาน จากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร

22 มกราคม 2562 โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดยโสธร ให้การต้อนรับและนำศึกษาดูงานให้กับคณะผู้นำชุมชน ตามโครงการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคี และเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร ซึ่งมีผู้นำชุมชนจากท้องที่อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร จำนวน 160 คน ในการนี้เจ้าหน้าที่โครงการฯ ได้บรรยายสรุป และนำเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์วนาทิพย์โอท็อปชุมชนคนรักษ์ป่า โรงงานแปรรูป ชมเทคนิคการปลูกเชื้อเห็ดป่าในกล้าไม้วงศ์ยาง และชมห้องเรียนธรรมชาติป่าชุมชนดงมัน

แสดงความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Skip to content