Skip to content

5 ก.ค. 2561 โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้พื้นที่ลุ่มน้ำป่าสัก อันเนื่องจากพระราชดำริ พื้นที่ 2 (ลุ่มน้ำห้วยใหญ่) และศูนย์เพาะชำกล้าไม้เพชรบูรณ์ ร่วมแจกกล้าไม้ในโครงการอำเภอยิ้ม…เคลื่อนที่

วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้พื้นที่ลุ่มน้ำป่าสัก อันเนื่องจากพระราชดำริ พื้นที่ 2 (ลุ่มน้ำห้วยใหญ่) จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช.8 (น้ำเดื่อ-บ้านโคก) และศูนย์เพาะชำกล้าไม้เพชรบูรณ์ ได้ร่วมงานโครงการอำเภอยิ้ม…เคลื่อนที่  ณ อ.งค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีนายอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ (นายเสรี หอมเกษร) เป็นประธาน ซึ่งโครงการฯได้นำกล้าไม้และกล้าหญ้าแฝก ไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนทั่วไปที่มาร่วมงาน และได้จัดนิทรรศการภายในงานเพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภารกิจ บทบาท หน้าที่ของโครงการฯ

    

แสดงความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Skip to content