Skip to content

20 มิ.ย. 2561 โครงการพัฒนาป่าไม้และสิ่งแวดล้อมบ้านสบปืนฯ,หน่วยป้องกันฯ ที่ 1 (เฉลิมพระเกียรติ) ได้ร่วมฝึกอบรมโครงการปรับเปลี่ยนการเกษตรแบบดั้งเดิม ไปสู่การเกษตรแบบผู้ประกอบการ “โคก หนอง นา โมเดล”

เมื่อวันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 น. โครงการพัฒนาป่าไม้และสิ่งแวดล้อมบ้านสบปืนฯ,หน่วยป้องกันฯ ที่ 1 (เฉลิมพระเกียรติ) ได้ร่วมฝึกอบรมโครงการปรับเปลี่ยนการเกษตรแบบดั้งเดิม ไปสู่การเกษตรแบบผู้ประกอบการ “โคก หนอง นา โมเดล” ณ แปลงเกษตรบ้านสบปืน หมู่ 2 ต.ห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, ผู้บริหาร อปท., สมาชิก อส. และเกษตรกร บ้านสบปืนเข้าร่วม ประมาณ 100 คน โดยนายอำเภอเฉลิมพระเกียรติเป็นประธาน และในเวลา 15.00 – 18.00 น. โครงการพัฒนาป่าไม้และสิ่งแวดล้อม บ้านสบปืนฯ ได้ร่วมมหกรรมการออกกำลังกายเดิน วิ่ง ปั่นเพื่อสุขภาพ ตามแผนงาน คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ในประเด็นที่ 1 พัฒนาคุณภาพชีวิต โดยยึดหลักการ 3 อ. 2ส. ร่วมกับสาธารณสุขอำเภอเฉลิมพระเกียรติ, โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ, กำนัน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน เเละประชาชนอำเภอเฉลิมพระเกียรติ และหน่วยงานในพื้นที่ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 250 คน โดยโครงการพัฒนาป่าไม้และสิ่งแวดล้อมบ้านสบปืนฯ ได้มอบของรางวัลเป็นกล้าไม้แคนาให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน

 

แสดงความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Skip to content