ไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ : มะขาม


PT_Tammarine1 PT_Tammarine2