ไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดสกลนคร : อินทนิลน้ำ


PT_Intaninnam1 PT_Intaninnam2