ไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดขอนแก่น : กัลปพฤกษ์


PT_Kanlaprapruek1 PT_Kanlaprapruek2