แปลงปลูกต้นไม้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เพชรบูรณ์ (สิงหาคม 2561)


 ดาวน์โหลด PDF (949 KB)- กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว – กล้าไม้ทั่วไป

 ดาวน์โหลด PDF (270 KB) – กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว – กล้าไม้ขนาดใหญ่

 ดาวน์โหลด PDF (528 KB) – กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว – กล้าไม้รากลอย

 ดาวน์โหลด PDF (1.09 MB) – โครงการเพาะชำกล้าไม้เพื่อฟื้นฟูเขาสูงชันที่เสื่อมโทรมกลับคืนสู่สภาพป่าธรรมชาติ

กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว (กล้าไม้ทั่วไป)

กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว (กล้าไม้ขนาดใหญ่)

กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว (กล้าไม้รากลอย)

โครงการเพาะชำกล้าไม้เพื่อฟื้นฟูเขาสูงชันที่เสื่อมโทรากลับคืนสู่สภาพป่าธรรมชาติ