แปลงปลูกต้นไม้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560-ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ฉะเชิงเทรา


ดาวน์โหลด PDF (2.44 MB) – กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นทีสีเขียว กลุ่มที่ 1

ดาวน์โหลด PDF (479 KB) – กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว กลุ่มที่ 2

 ดาวน์โหลด PDF (3.54 MB) – โครงการเพาะชำกล้าไม้พะยูง และไม้มีค่าในสกุลเพื่อการอนุรักษ์ กลุ่มที่ 1

 ดาวน์โหลด PDF (876 KB) – โครงการเพาะชำกล้าไม้พะยูง และไม้มีค่าในสกุลเพื่อการอนุรักษ์ กลุ่มที่ 2

กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว กลุ่มที่ 1

กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว กลุ่มที่ 2

โครงการเพาะชำกล้าไม้พะยูงและไม้มีค่าในสกุลเพื่อการอนุรักษ์ กลุ่มที่ 1

โครงการเพาะชำกล้าไม้พะยูงและไม้มีค่าในสกุลเพื่อการอนุรักษ์ กลุ่มที่ 2