แปลงปลูกต้นไม้ ปีงบประมาณ 2560 – ศูนย์เพาะชำกล้าไม้จันทบุรี กลุ่มที่ 1 แปลงที่ 10