แปลงปลูกต้นไม้ของผู้ขอรับกล้าไม้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560


 

icon-report  สรุปข้อมูลผลการแจกจ่ายกล้าไม้รายจังหวัด ico-map แผนที่แปลงปลูกผู้ขอรับกล้าไม้
หน่วยงานเพาะชำกล้าไม้ สังกัดส่วนเพาะชำกล้าไม้
icon-leafsศูนย์เพาะชำกล้าไม้เพชรบูรณ์ icon-leafsศูนย์เพาะชำกล้าไม้นครราชสีมา
icon-leafsศูนย์เพาะชำกล้าไม้ฉะเชิงเทรา icon-leafsศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม
icon-leafsศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี icon-leafsศูนย์เพาะชำกล้าไม้จันทบุรี
icon-leafsศูนย์เพาะชำกล้าไม้ชุมพร icon-leafsศูนย์เพาะชำกล้าไม้กรุงเทพฯ
icon-leafsศูนย์เพาะชำกล้าไม้สงขลา icon-leafsสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนนทบุรี
icon-leafsศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ icon-leafsศูนย์เพาะชำกล้าไม้แพร่
icon-leafsศูนย์เพาะชำกล้าไม้ยโสธร icon-leafsศูนย์เพาะชำกล้าไม้ราชบุรี
icon-leafsศูนย์เพาะชำกล้าไม้พัทลุง icon-leafsสถานีเพาะชำกล้าไม้บ้านนา จังหวัดนครนายก
icon-leafsโครงการพัฒนาป่าไม้ทุ่งกุลาร้องไห้ 1 จังหวัดร้อยเอ็ด icon-leafsโครงการพัฒนาป่าไม้ทุ่งกุลาร้องไห้ 2 จังหวัดศรีสะเกษ
icon-leafsสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสมุทรปราการ icon-leafsสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
icon-leafsสถานีเพาะชำกล้าไม้กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
หน่วยงานเพาะชำกล้าไม้ สังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่)
icon-leafsสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดเชียงใหม่ icon-leafsสถานีเพาะชำกล้าไม้แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
icon-leafsสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดลำพูน
หน่วยงานเพาะชำกล้าไม้ สังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน
icon-leafsสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดแม่ฮ่องสอน icon-leafsสถานีเพาะชำกล้าไม้เมืองปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
หน่วยงานเพาะชำกล้าไม้ สังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย)
icon-leafsสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดเชียงราย icon-leafsสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพะเยา
icon-leafsสถานีเพาะชำกล้าไม้เวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
หน่วยงานเพาะชำกล้าไม้ สังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง)
icon-leafsสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดลำปาง icon-leafsสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุตรดิตถ์
icon-leafsสถานีเพาะชำกล้าไม้ปากปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ icon-leafsสถานีเพาะชำกล้าไม้สบปราบ จังหวัดลำปาง
icon-leafsสถานีเพาะชำกล้าไม้แม่ทะ จังหวัดลำปาง icon-leafsสวนป่าโครงการแม่ป้าย-แม่สอย จังหวัดลำปาง
หน่วยงานเพาะชำกล้าไม้ สังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่
icon-leafsสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดแพร่ icon-leafsสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดน่าน
icon-leafsสถานีเพาะชำกล้าไม้ลอง จังหวัดแพร่ icon-leafsสถานีเพาะชำกล้าไม้เวียงสา จังหวัดน่าน
หน่วยงานเพาะชำกล้าไม้ สังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก)
icon-leafsสถานี่เพาะชำกล้าไม้จังหวัดกำแพงเพชร icon-leafsสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสุโขทัย
icon-leafsสถานี่เพาะชำกล้าไม้จังหวัดตาก icon-leafsสถานีเพาะชำกล้าไม้แม่สอด จังหวัดตาก
หน่วยงานเพาะชำกล้าไม้ สังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก
icon-leafsสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพิษณุโลก icon-leafsสถานีเพาะชำกล้าไม้หล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
หน่วยงานเพาะชำกล้าไม้ สังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์
icon-leafsสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครสวรรค์ icon-leafsโครงการปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่วงก์-แม่เปิน
icon-leafsสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพิจิตร icon-leafsสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุทัยธานี
icon-leafsสถานีเพาะชำกล้าไม้ลานสัก จังหวัดอุทัยธานี
หน่วยงานเพาะชำกล้าไม้ สังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี)
icon-leafsสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสระบุรี icon-leafsสถานีเพาะชำกล้าไม้มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
icon-leafsสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอ่างทอง icon-leafsสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสิงห์บุรี
icon-leafsสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชัยนาท icon-leafsสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดลพบุรี
หน่วยงานเพาะชำกล้าไม้ สังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี)
icon-leafsสถานี่เพาะชำกล้าไม้จังหวัดเลย icon-leafsสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุดรธานี
icon-leafsสวนป่าดงน้อย-ปากปวน จังหวัดเลย icon-leafsสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดหนองบัวลำภู
icon-leafsสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดหนองคาย icon-leafsสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดบึงกาฬ
icon-leafsสถานีเพาะชำกล้าไม้สังคม จังหวัดหนองคาย
หน่วยงานเพาะชำกล้าไม้ สังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 สาขานครพนม
icon-leafsสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครพนม icon-leafsสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสกลนคร
หน่วยงานเพาะชำกล้าไม้ สังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น)
icon-leafsสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดขอนแก่น icon-leafsสถานีเพาะชำกล้าไม้บ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น
icon-leafsสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดมหาสารคาม icon-leafsสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดมุกดาหาร
icon-leafsสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดกาฬสินธุ์ icon-leafsสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดร้อยเอ็ด
หน่วยงานเพาะชำกล้าไม้ สังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี
icon-leafsสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุบลราชธานี icon-leafsสถานีเพาะชำกล้าไม้บุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี
icon-leafsสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอำนาจเจริญ icon-leafsสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดศรีสะเกษ
หน่วยงานเพาะชำกล้าไม้ สังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
icon-leafsสถานี่เพาะชำกล้าไม้จังหวัดชัยภูมิ icon-leafsสถานีเพาะชำกล้าไม้หนองเต็ง-จักราช
icon-leafsสวนป่ากลางดง icon-leafsสถานีเพาะชำกล้าไม้ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
icon-leafsสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดบุรีรัมย์ icon-leafsสถานีเพาะชำกล้าไม้ละหารทราย จังหวัดบุรีรัมย์
icon-leafsสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสุรินทร์ icon-leafsสถานีเพาะชำกล้าไม้เทพสถิตย์ จังหวัดชัยภูมิ
หน่วยงานเพาะชำกล้าไม้ สังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี)
icon-leafsสถานี่เพาะชำกล้าไม้จังหวัดระยอง icon-leafsสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดจันทบุรี
icon-leafsสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดตราด icon-leafsสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชลบุรี
หน่วยงานเพาะชำกล้าไม้ สังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี
icon-leafsสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสระแก้ว icon-leafsสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดปราจีนบุรี
icon-leafsสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครนายก (ทุ่งโพธิ์) icon-leafsสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดฉะเชิงเทรา (เขาหินซ้อน)
หน่วยงานเพาะชำกล้าไม้ สังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี)
icon-leafsสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดกาญจนบุรี icon-leafsสถานีเพาะชำกล้าไม้พุทธมณฑล
icon-leafsสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสุพรรณบุรี
หน่วยงานเพาะชำกล้าไม้ สังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี
icon-leafsสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสมุทรสาคร icon-leafsสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดเพชรบุรี
icon-leafsสถานีเพาะชำกล้าไม้เขาย้อย icon-leafsสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
หน่วยงานเพาะชำกล้าไม้ สังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)
icon-leafsสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชุมพร icon-leafsสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสุราษฎร์ธานี
icon-leafsสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดระนอง
หน่วยงานเพาะชำกล้าไม้ สังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช)
icon-leafsสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครศรีธรรมราช icon-leafsสถานีเพาะชำกล้าไม้ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
icon-leafsสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดตรัง
หน่วยงานเพาะชำกล้าไม้ สังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่
icon-leafsสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดกระบี่ icon-leafsสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพังงา
icon-leafsสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดภูเก็ต
หน่วยงานเพาะชำกล้าไม้ สังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา)
icon-leafsสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสตูล icon-leafsสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดปัตตานี
หน่วยงานเพาะชำกล้าไม้ สังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขานราธิวาส
icon-leafsสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดยะลา icon-leafsสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนราธิวาส