แปลงปลูกต้นไม้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559-สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดกำแพงเพชร


 ดาวน์โหลด PDF (1.40 MB)

แปลงปลูกต้นไม้ของผู้รับกล้าไม้-แปลงที่ 1 แปลงปลูกต้นไม้ของผู้รับกล้าไม้-แปลงที่ 2 แปลงปลูกต้นไม้ของผู้รับกล้าไม้-แปลงที่ 3