แปลงปลูกต้นไม้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559-สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพะเยา


 ดาวน์โหลด PDF (3.93 MB)

สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพะเยา- แปลงปลูกต้นไม้59 แปลงที่ 1สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพะเยา- แปลงปลูกต้นไม้59 แปลงที่ 2 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพะเยา- แปลงปลูกต้นไม้59 แปลงที่ 3 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพะเยา- แปลงปลูกต้นไม้59 แปลงที่ 4 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพะเยา- แปลงปลูกต้นไม้59 แปลงที่ 5 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพะเยา- แปลงปลูกต้นไม้59 แปลงที่ 6 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพะเยา- แปลงปลูกต้นไม้59 แปลงที่ 7