แปลงปลูกต้นไม้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559-สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดเชียงใหม่


ดาวน์โหลด PDF(1.15 MB)

สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดเชียงใหม่-แปลงปลูก59 แปลงที่ 1สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดเชียงใหม่-แปลงปลูก59 แปลงที่ 2สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดเชียงใหม่-แปลงปลูก59 แปลงที่ 3สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดเชียงใหม่-แปลงปลูก59 แปลงที่ 4สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดเชียงใหม่-แปลงปลูก59 แปลงที่ 5