แปลงปลูกต้นไม้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559-สถานีเพาะชำกล้าไม้สบปราบ จังหวัดลำปาง


 ดาวน์โหลด PDF ( 2.29 MB)

สถานีเพาะชำกล้าไม้สบปราบ จังหวัดลำปาง-แปลงปลูก59 แปลงที่ 1สถานีเพาะชำกล้าไม้สบปราบ จังหวัดลำปาง-แปลงปลูก59 แปลงที่ 2 สถานีเพาะชำกล้าไม้สบปราบ จังหวัดลำปาง-แปลงปลูก59 แปลงที่ 3 สถานีเพาะชำกล้าไม้สบปราบ จังหวัดลำปาง-แปลงปลูก59 แปลงที่ 4 สถานีเพาะชำกล้าไม้สบปราบ จังหวัดลำปาง-แปลงปลูก59 แปลงที่ 5 สถานีเพาะชำกล้าไม้สบปราบ จังหวัดลำปาง-แปลงปลูก59 แปลงที่ 6