แปลงปลูกต้นไม้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559-สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดลำปาง


 ดาวน์โหลด PDF (1.31 MB)

สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดลำปาง-แปลงปลูก59 แปลงที่ 1 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดลำปาง-แปลงปลูก59 แปลงที่ 2 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดลำปาง-แปลงปลูก59 แปลงที่ 3 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดลำปาง-แปลงปลูก59 แปลงที่ 4