แปลงปลูกต้นไม้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559-สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพิษณุโลก


 ดาวน์โหลด PDF (4.10 MB)

สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพิษณุโลก-แปลงปลูกต้นไม้59 แปลงที่ 1สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพิษณุโลก-แปลงปลูกต้นไม้59 แปลงที่ 2 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพิษณุโลก-แปลงปลูกต้นไม้59 แปลงที่ 3 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพิษณุโลก-แปลงปลูกต้นไม้59 แปลงที่ 4 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพิษณุโลก-แปลงปลูกต้นไม้59 แปลงที่ 5 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพิษณุโลก-แปลงปลูกต้นไม้59 แปลงที่ 6 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพิษณุโลก-แปลงปลูกต้นไม้59 แปลงที่ 7 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพิษณุโลก-แปลงปลูกต้นไม้59 แปลงที่ 8 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพิษณุโลก-แปลงปลูกต้นไม้59 แปลงที่ 9 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพิษณุโลก-แปลงปลูกต้นไม้59 แปลงที่ 10