“ครูกล้าไม้ – สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุตรดิตถ์” : 30 มิถุนายน 2560


วันที่ 30 มิ.ย. 2560 เวลา 9.00 น. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) นายชูเกียรติ พงศ์ศิริวรรณ ผู้อำนวยการสำนักฯ นายบัณฑิต ขีตตะสังคะ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการปลูกป่า โดยนายชาติระวี สัญจร เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน ทำหน้าที่หัวหน้าสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ เป็นวิทยากรบรรยายเทคนิคการเพาะชำกล้าไม้เบื้องต้น – สาธิต ฉายวีดิทัศน์ การเพาะเห้ดกับต้นยางนา การปลูกผักหวานป่าด้วยเมล็ด การเลี้ยงมดแดง ตามโครงการส่งเสริมการปลูกป่าพื้นบ้านอาหารชุมชน ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2560 (งบกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1)ของสนง.ทสจ.อุตรดิตถ ์เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และทักษะให้กับประชาชนที่ใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนและเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ท้องที่หมู่ท ี3 บ้านวังแดง ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ ณ ศาลาการเปรียญวัดบ้านวังแดง มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมรวม 30 คน พร้อมทั้งนำกล้าไม้ไปแจกจ่ายชนิด มะขามป้อม แคบ้าน มะรุม กฤษณา พะยูง หว้าจำนวน 300 กล้า และรับจองกล้าไม้

       

แสดงความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *