“ครูกล้าไม้ – สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุตรดิตถ์” : 21 มีนาคม 2560


             วันที่ 21 มี.ค. 2560 เวลา 9.00 น. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 3 (ลำปาง)นายชูเกียรติ พงศ์ศิริวรรณ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 3 (ลำปาง)  นายบัณฑิต ขีตตะสังคะ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการปลูกป่า โดย นายชาติระวี  สัญจร เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน หัวหน้าสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ได้เป็นวิทยากรบรรยายการเพาะชำกล้าไม้-สาธิต  และฉายวีดิทัศน์น่ารู้จาก youtube เรื่อง ยางนากับเห็ด, บ่อน้ำมันบนดินที่บ้านเรา การปลูกผักหวานป่าด้วยเมล็ด การเลี้ยงมดแดง  ศาสตร์พระราชาแก้ปัญหาภัยแล้งด้วยหลุมขนมครก ปุ๋ยหมักแม่โจ้1 ให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ภายใต้โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการปลูกป่าพื้นบ้านอาหารชุมชน (Food  Bank) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (งบกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1)ของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ ณ วัดชัยโพธิ์ศรี อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์ พร้อมทั้งได้นำกล้าไม้ไปแจกจ่ายจำนวน 500 กล้า สำรวจความต้องการกล้าไม้ของราษฎร มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 80 คน ซึ่งมีความสนใจในวิชาความรู้เพื่อนำไปปรับใช้ในการเพิ่มผลผลิตอาหารในป่าชุมชนของหมู่บ้านและที่ส่วนตัวเพื่อสร้างรายได้

แสดงความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *