“ครูกล้าไม้ – สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุตรดิตถ์” : 16 พฤษภาคม 2560


วันที่ 16 พ.ค. 2560 เวลา 9.00 น. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) นายชูเกียรติ พงศ์ศิริวรรณ ผู้อำนวยการสำนักฯ นายบัณฑิต ขีตตะสังคะ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการปลูกป่า โดยนายชาติระวี สัญจร เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน ทำหน้าที่หัวหน้าสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ เป็นวิทยากรบรรยายเทคนิคการเพาะชำกล้าไม้เบื้องต้น- สาธิต ฉายวีดิทัศน์ การเพาะเห้ดกับต้นยางนา การปลูกผักหวานป่าด้วยเมล็ด การเลี้ยงมดแดง การหมักเชื้อเห็ดโคนจากจาวปลวก ตามโครงการส่งเสริมการปลูกป่าพื้นบ้านอาหารชุมชน ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2560 (งบกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1) ของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ ์เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และทักษะให้กับประชาชนที่อาศัยรอบป่าชุมชนหมู่ที่ 8 บ้านห้วยเจริญ ต.ผาเลือด อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านห้วยเจริญ มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมรวม 30 คน พร้อมทั้งนำกล้าไม้ไปแจกจ่ายชนิด มะขามป้อม กระท้อนป่า กฤษณา จำนวน 300 กล้า และรับจองกล้าไม้

แสดงความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *