“ครูกล้าไม้ – สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุตรดิตถ์” : 7 กรกฎาคม 2560


วันที่ 7 ก.ค. 60 เวลา 9.00 น. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง)  นายชูเกียรติ พงศ์ศิริวรรณ ผู้อำนวยการสำนักฯ   นายบัณฑิต ขีตตะสังคะ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการปลูกป่า โดยนายชาติระวี  สัญจร เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน  ทำหน้าที่หัวหน้าสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ เป็นวิทยากรบรรยายเทคนิคการเพาะชำกล้าไม้เบื้องต้น – สาธิต  ฉายวีดิทัศน์  การเพาะเชื้อเห็ดป่ากับต้นยางนา  การปลูกผักหวานป่าด้วยเมล็ด การเลี้ยงมดแดง การหมักจาวปลวกเพาะเห็ดโคน การปลูกไม้กฤษณา  ตามโครงการส่งเสริมการปลูกป่าพื้นบ้านอาหารชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (งบกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1) ของ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และทักษะให้กับประชาชนที่ใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนและเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว แหล่งอาหารชุมชน ท้องที่หมู่ 10 บ้านท้องลับแล ต.ฝายหลวง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ ณ ศาลาอเนกประสงค์  หมู่ 10 มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมรวม 25 คน พร้อมทั้งนำกล้าไม้ไปแจกจ่ายชนิด มะขามป้อม แคบ้าน มะรุม กฤษณา พะยูง หว้าจำนวน 300 กล้า และรับจองกล้าไม้

แสดงความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *