ไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดแพร่ : ยมหิน


PT_Yomhin1 PT_Yomhin2