ไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดหนองบัวลำภู : พะยูง


PT_Payoong1 PT_Payoong2