ไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดสิงห์บุรี : มะกล่ำต้น


PT_Maklamton1 PT_Maklamton2