ไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดลำพูน : จามจุรี


PT_Chamchuree1 PT_Chamchuree2