ไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดยโสธร : กระบาก


PT_Krabark1 PT_Krabark2