ไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดภูเก็ต : ประดู่บ้าน


PT_Pradooban1 PT_Pradooban2