ไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดปทุมธานี : ทองหลางลาย


PT_Thonglanglai1 PT_Thonglanglai2