ไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดตาก : แดง


PT_Dang1 PT_Dang2