ไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดชลบุรี : ประดู่ป่า


PT_Pradoopa1 PT_Pradoopa2