ไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา : อะราง


PT_Arang1 PT_Arang2